Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 64 godzin. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności.

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

 • liczby rzeczywiste
 • wyrażenia algebraiczne
 • funkcje
 • ciągi
 • trygonometria
 • rachunek różniczkowy
 • planimetria
 • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • stereometria
 • elementy statystyki opisowej
 • teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

ZAJĘCIA W GRUPACH

4 osobowa grupa – 32.90 zł / lekcja 60 min

miesięczna rata (od września do kwietnia) – 234 zł / miesiąc zajęć

LEKCJA INDYWIDUALNA

80 zł / lekcja 60 min