KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI – PODSTAWOWY

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 56 godzin, zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności. 

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

  • liczby rzeczywiste
  • wyrażenia algebraiczne
  • ciągi
  • trygonometria
  • planimetria
  • geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
  • stereometria
  • elementy statystyki opisowej
  • teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

ZAJĘCIA W GRUPACH

4 osobowa grupa – 29.90 zł / lekcja 60 min

miesięczna rata – 209 zł (miesiąc zajęć)

LEKCJA INDYWIDUALNA

70,00zł / lekcja 60 min