KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU Z MATEMATYKI PO 8 KLASIE

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w półtoragodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 40,5 godzin. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. 
Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności.

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

 • liczby i działania
 • potęgi i pierwiastki
 • obliczenia procentowe
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania, nierówności i układy równań
 • potęgi i pierwiastki
 • obliczenia procentowe
 • wyrażenia algebraiczne
 • planimetria
 • stereometria
 • funkcje
 • prędkość, droga, czas
 • statystyka i elementy prawdopodobieństwa

ZAJĘCIA W GRUPACH

4 – osobowa grupa – 29,90 zł / lekcja 60 min

miesięczna rata (od września do maja) – 152 zł (miesiąc zajęć)

LEKCJA INDYWIDUALNA

60,00 zł / lekcja 60 min